top of page

Aktiviteter

IMG_1922a.jpg
IMG_7578.jpg

Alle aktiviteter, som foregår i projekt Mere natur i agerlandet, har til syvende og sidst det formål at skabe bedre og mere agerlandsnatur og dermed også bedre mulighed for gode træningsmuligheder for klubbens medlemmer. Af aktiviteter kan nævnes:

  • Optælling og registrering af agerhøns. Gøres i forbindelse med træninger.

  • Etablere vildtstriber, markbræmmer, plantninger, småbiotoper mm.

  • Fodring af hønsefuglene.

  • Etablere nye agerhønebiotoper. Det sker blandt andet i delprojektet 50 nye levesteder. Her forsøger vi i samarbejde med økologiske landmænd i Salling og Innovationscenter for Økologisk Landbrug at designe 50 agerhønebiotoper.

  • Udsætning af familieflokke, hvor det er relevant.

  • Formidling af viden. I naturdebatten glemmes agerlandsnaturen ofte. Bare man laver store naturområder rundt om i landet, er alt godt. Det hjælper bare ikke agerlandsfaunaen og os, der arbejder og går på jagt med stående hunde. Vi er afhængig af en rig agerlandsnatur med en god bestand af agerhøns. Den viden forsøger vi at give videre til: klubbens medlemmer, lokalbefolkningnen og skoleelever. Det gør vi ved at afholde markvandringer for lokalbefolkningen og klubbens medlemmer og afvikle temadage for elever fra lokale skoler.

  • Vi vil naturligvis gerne informere om alt, hvad der sker i projektet, og det gør vi gennem denne hjemmeside, lokale og landsdækkende medier.

 

Så alt i alt har vi mange bolde i luften, som meget gerne skal få andre til at lave noget lignende i deres landsdel.

bottom of page