top of page
bevar de naturlige levesteder.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Krattet og vandhullet      Diget og markvejen 

Projekt Mere natur i agerlandet har fået produceret to små

naturfilm der fortæller om diget, markvejen, krattet og vandhullet.

Filmene er produceret med støtte fra Viborg Kommune.

TRYK HER for at læse årsrapporten

Klubben er primært aktiv i Midtjylland og for stående racer. Der trænes sammen for engelske og kontinentale hunde. Klubbens formål er at tilskynde medlemmerne til at deltage på klubbens (og andres) jagtrelaterede prøver (mark- og apporteringsprøver med mere).
 

Klubben arbejder på, at vore egne prøver til enhver tid er i overensstemmelse med de krav som findes på de anerkendte prøver, og at klubben således fremmer arbejdet med at skabe alsidige jagthunde.
Klubben arrangerer lokale prøver samt evt. anerkendte prøver. Klubben arrangerer i et omfang foredrag, fælles træning mm.

 

Klubben er i høj grad baseret på networking. Medlemskab koster 150 kr. Der vil være noget brugerbetaling til de forskellige aktiviteter.

Ønsker du at blive medlem af klubben kan du betale 150 kr. til kassereren på konto i Sparekassen Danmark 9070 1638762397 (kontingent). eller på MobilePay 338804. Når du gør det, send da venligst en mail på kasserer@mjhk.dk med besked, så optages du på vores mailliste.

bottom of page