top of page
Søg
  • Forfatters billedeJakob Albæk

Der er grøde i projektet

Der er fuld gang i projekt MERE NATUR i agerlandet med flere nye initiativer.

Vi skal gerne få en rigere agerlandsnatur med en større bestand af agerhøns.


Vi er her ved indgangen til foråret oppe på 10 områder med et samlet areal på ca. 4.500 ha. Uden tvivl det hidtil største projekt, der er sat i søen af ejerne af de stående hunde eller en hundeklub.

Det 10. område Salling er netop kommet i stand som et delprojekt - 50 nye levesteder. Det er i et samarbejde med økologiske landmænd på Salling og Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Formålet er at skabe 50 nye levesteder for agerhøns. Det vil sige, at i delprojektets løbetid på fire år, skal der skabes minimum 50 nye agerhønebiotoper på de berørte landbrug.

Skive Kommune har givet tilsagn om at støtte projektet med et større beløb.

Et andet delprojekt i Viborg Kommune - Bevar de naturlige levesteder - er også i støbeskeen. Det er et formidlingsprojekt, hvor vi vil formidle viden om vigtigheden af at tage vare på agerlandsnaturen. Den bliver ofte glemt i den store naturdebat. Her vil vi gerne producere små videofilm og inddrage skoleklasser i arbejdet.

Vi håber på at tilskud fra Viborg Kommune og Hedeselskabet. Ansøgninger er afleveret.

CAP 23 - de nye regler for landbrugsstøtte, hvor min. 4 % skal udtages til naturformål, får forhåbentlig en positiv indvirkning på naturen ude i agerlandet og giver agerlandsarterne et tiltrængt løft.

Der vil naturligvis blive brug for en række indsatser her i foråret rundt om i områderne. Det vil blive aftalt med de enkelte lodsejere. Her får vi i høj grad brug for hjælp fra medlemmerne.


Monitering

Vores arbejde med at tælle agerhøns her i foråret er en af hjørnestenene i vores arbejde. Monitering er et vigtigt redskab til at følge indsatsen. Kun ved at vide, om bestanden går op eller ned, kan man vurdere effekten af arbejdet, og dermed også være i stand til at pege på de faktorer, der har påvirket positivt eller negativt.

Optællingerne er lige nu i fuld gang i forbindelse med de træninger som klubben afholder. I de fleste områder er det nok at holde styr på, hvor mange par, man finder på den enkelte mark, men i Salling er det vigtigt for den fremadrettede indsats, så præcist som muligt at få angivet, hvor de enkelte par sidder.

I Salling har vi også DOF-Nordvestjylland som en meget vigtig samarbejdspartner, da vi meget gerne vil vide, hvilken virkning vores projekt har på andre agerlandsfugle. Dette arbejde tager Brian Jakobsen fra Dommerby sig af.

Tak til alle, der medvirker til dette vigtige arbejde.


Information og PR

Information er vigtig. Hvad er det, vi går og laver, og hvorfor gør vi det. Derfor vil der blive lavet informationsarrangementer for lokalbefolkningen hen over sommeren i form af et par markvandringer. Her håber vi naturligvis, at mange vil komme og deltage.

For medlemmer og lodsejere vil der blive et særligt informationsarrangement d. 7. juni på Lundø. Mere om det her på hjemmesiden.

Vi har hidtil lavet PR i lokale medier og Jagthunden. Det vil vi fortsætte med, men i løbet af forår og sommer vil vi gerne længere ud til bl.a. Landbrugsavisen, Mit Jagtblad, TVMidtVest mm. Vi skal ud og fortælle den gode historie til så mange som overhovedet muligt, så vi kan inspirere andre til at sætte lignende projekter i søen.

Vi har også fået mulighed for at få et informationsareal ved Studegård ved Væksthus Spøttrup. Her vil vi opstille informationstavle og lave en agerhønebiotop.

I løbet af foråret vil hjemmesiden blive opdateret i forhold til områder og kort.

Vi har også planer om at være til stede på ØKO-dagen d. 10. maj.


Udsætning

Hvorfor sætter vi ikke bare nogle flere agerhøns ud? Det kunne hurtigt give flere fugle at træne på, men…. Da vi søger støtte fra kommuner, fonde og organisationer, må det nødvendigvis være et seriøst projekt, der når det gælder udsætning, holder sig til de af sagkundskaben givne anbefalinger, som bl.a. går ud på ikke at sætte fugle ud, men satse på biotoperne, hvis man bare har en rimelig bestand.

Derfor er der helt særlige krav, hvis vi i projektet udsætter høns.

  • Udsætningsbiotopen skal være forberedt til udsætning, så hønsene kan klare sig i det pågældende område.

  • Der udsættes langt fra andre agerhøns eller, hvor et par ikke har fået kyllinger.

  • Der udsættes kun naturnært opdrættede kyllinger fra Jens Larsen.

  • Der udsættes ikke fugle i delprojektet i Salling, da det er meget besværligt og omkostningstungt at udsætte vildt på økologiske landbrug.

Det er projektgruppen, der i hvert enkelt tilfælde afgør om og hvor, der evt. kan udsættes en flok.


Fælles indsats

Alt i alt skulle projektet gerne resultere i, at vi i de 10 områder i løbet af nogle år får en rigere agerlandsnatur, hvilket også vil betyde større bestande af agerhøns, som jo netop er den gevinst klubbens medlemmer høster.

I den forbindelse er det vigtigt, man forstår, at projektet er alles projekt, og at alle kan være med til at hjælpe og yde en indsats, så meld jer. Vi har brug for alle. Der er mange opgaver, som skal løses. Her blot nogle eksempler.

· Tømre en informationstavle sammen

· Plante buske i forbindelse med biotopforbedringerne.

· Hjælpe ved markvandringer f.eks. grille pølser.

· Være guide for skoleklasser.

· Passe agerhøns.

· Køre en tur med traktoren.

· Fodre.

· O.m.a.


Flere har allerede meldt sig, og du kan give dit tilsagn til medlemmer af projektgruppen, hvor du også kan få svar på et eller flere spørgsmål, som du måske brænder inde med.

Flemming Østergaard. Tlf. 24 82 10 93, mail: mail@storaaens.dk

Laust Nørskov. Tlf. 21 29 05 47, mail: ins5011@vikingdanmark.dk

Jakob Albæk. Tlf. 22 10 72 87, mail: albaek_north@hotmail.com


På projektgruppens vegne

Flemming Østergaard

I Salling skal vi lave 50 nye agerhønebiotoper.

115 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page